consultant2

現正招聘職位


 • 經驗美容顧問(需糧單)
 • 經驗美容師
 • 經驗按摩師
 • 接待員
 • 美容學徒(有證書優先)
 • 兼職電話推廣員

 

招聘熱線


 • 23233776張太約見(工作地區旺角、銅鑼灣)

 

 

 

 

 

 

 

員工福利


 • 每月6天例假+勞工假
 • 優厚佣金
 • 勤工獎金
 • 合作獎金
 • 超額工錢獎金
 • 員工購物優惠
 • 7-14日有薪年假
 • 免費產品
 • 專業在職培訓
 • 強積金
 • 準時出糧
 • 良好晉升機會
 • 生日假期及產品

 

HD-Background Selector面部療程